گروهی برای پیشرفت در زمینه های علمی و عملی

اکسل را خوب یاد بگیرید

قول داده بودم که در قسمت سوم راجع به ساختار چکیده در پایان نامه ها و مقاله ها براتون بنویسم.

چارت اونو به صورت عکس واستون درست کردم، بخش چکیده در آخر کار نوشته میشه، ولی چون در ترتیب مقاله اول میاد منم یک شمای کلی از ساختارشو واستون درست کردم. در واقع تمام پایان نامه رو به صورت کلی توی چکیده خلاصه می کنید و اصلا به جزئیات نمی پردازید. فقط چندتا نکته هست که در ادامه مطلب می تونید بخونید.


(برای مشاهده در ابعاد بزرگ روی عکس کلیک کنید)

** نکات: **

1- معرفی موضوع: به طور خلاصه موضوع انتخابیتونو معرفی می کنید. البته قسمت ضروری نیست و ممکن است در چکیده ذکر نشود.

2- هدف مطالعه: به زبان ساده یعنی اینکه چرا این تحقیق صورت گرفته.

3- خلاصه یافته ها: بهتر است در این قسمت داده های کیفی بیاوردید، مثلاً: فناوری اطلاعات با بهره وری نیروی انسانی رابطه مستقیم دارد و استراتژی سازمانی به عنوان تعدیل گر روی این میزان تأثیر می گذارد.

4- دقت کنید که فعل های به صورت گذشته و در صورت نیاز مجهول به کار برده میشه.

5- واژگان کلیدی: باید بین 3 تا 6 کلمه باشد.

6- با توجه به جایی که مقاله یا پایان نامه ارائه میشه چکیده میتونه ساختارمند یا بدون ساختار باشه


ساختارمند: یعنی توی یک پاراگراف چکیده رو میاریم. ولی ترتیب بالا رو رعایت می کنیم. در زیر یک نمونه از چکیده بدون ساختار میارم:

[معرفی موضوع] فناوری اطلاعات و سیستم های مختلف رایانه ای هر روز بیشتر از روز قبل در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و اداری کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و نقش موثری در روند تصمیم گیری ها و تحولات اساسی در سازمان ها ایفا می کند .از این رو ،تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از کاربرد فناوری های اطلاعات در شرکت ملی نفت ایران می پردازد . [هدف موضوع] هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات بکارگیری فناوری های اطلاعات اعم از کامپیوتر،اینترنت،نرم افزار و ... بر کار آیی کارکنان ستادی شرکت ملی نفت از دو منظر متغییر صرفه جویی زمان و رضایت شغلی کارکنان می باشد. [روش شناسی] جامعه آماری این تحقیق ،کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران مدیریت توسعه منابع انسانی مستقر در ساختمان مرکزی است که 70 نفر از این تعداد با استفاده از جدول مورگان از مجموع 85 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. سپس جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر 4 قسمت تهیه شده است: أ‌) سنجش مشخصات فردی پاسخگویان. ب‌) سنجش میزان بکارگیری فناوری های اطلاعات(اعم از کامپیوتر،اینترنت،نرم افزار ها و سخت افزارها). ت‌) سنجش میزان صرفه جویی زمان با بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات در میان کارکنان . ث‌) سنجش میزان رضایت شغلی در میان کارکنان به بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه،داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها ،توسط نرم افزار آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از آزمون فرضیه ها توسط آزمون آماری مناسب [خلاصه یافته ها] نتایج زیر حاصل گردید: بین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و صرفه جویی زمان کارکنان شرکت نفت رابطه معنا داری وجود دارد. بین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت رابطه معنا داری وجود دارد. بین میزان صرفه جویی زمان و رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت با کارآیی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد.

[واژگان کلیدی] شرکت ملی نفت ایران | کارکنان ستادی | فناوری اطلاعات | کارآیی | بهره‌وری مدیریت زمان


ساختار یافته: در روش ساختار یافته همه رو پشت سر هم نمی نویسیم و بخش ها رو از هم جدا میکنیم:

معرفی موضوع: فناوری اطلاعات و سیستم های مختلف رایانه ای هر روز بیشتر از روز قبل در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و اداری کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و نقش موثری در روند تصمیم گیری ها و تحولات اساسی در سازمان ها ایفا می کند .از این رو ،تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از کاربرد فناوری های اطلاعات در شرکت ملی نفت ایران می پردازد .

هدف موضوع: هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات بکارگیری فناوری های اطلاعات اعم از کامپیوتر،اینترنت،نرم افزار و ... بر کار آیی کارکنان ستادی شرکت ملی نفت از دو منظر متغییر صرفه جویی زمان و رضایت شغلی کارکنان می باشد.

روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق ،کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران مدیریت توسعه منابع انسانی مستقر در ساختمان مرکزی است که 70 نفر از این تعداد با استفاده از جدول مورگان از مجموع 85 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. سپس جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر 4 قسمت تهیه شده است: أ‌) سنجش مشخصات فردی پاسخگویان. ب‌) سنجش میزان بکارگیری فناوری های اطلاعات(اعم از کامپیوتر،اینترنت،نرم افزار ها و سخت افزارها). ت‌) سنجش میزان صرفه جویی زمان با بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات در میان کارکنان . ث‌) سنجش میزان رضایت شغلی در میان کارکنان به بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه،داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها ،توسط نرم افزار آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

خلاصه یافته ها:  بین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و صرفه جویی زمان کارکنان شرکت نفت رابطه معنا داری وجود دارد. بین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت رابطه معنا داری وجود دارد. بین میزان صرفه جویی زمان و رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت با کارآیی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: شرکت ملی نفت ایران | کارکنان ستادی | فناوری اطلاعات | کارآیی | بهره‌وری مدیریت زمان


در قسمت چهارم به نحوه بیان مسئله می پردازیم.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

مطلب مورد نظر خود را پیدا نکردید؟

اکسل را خوب یاد بگیرید
نویسندگان